Sm för seniorer

Sm för seniorer

Det blev ett kort gästspel på årets SM.

Allting har känts bra inför och under resan. Även värmningen inför första klassen kändes bra och i inledningen av klassen rullade det in ett bra resultat. Under programmets gång smögs det dock in några missar som inte är vanliga för Anna och Hermes.

Eftersom vi känner vår vän Hermes utan och innan så resonerade vi igenom ritten noga men väntade med att fatta beslut tills kommande dags träning. Efter konsultation med oss själva och våra veterinärer så valde vi att åka hem och ta nya tag.

Allt verkar vara OK igen och proverna ger lugnande besked.